czwartek, 27 grudnia 2007

Badania gruntu

w prostych warunkach gruntowych - a dla nich wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. Nie ma więc jednoznacznego przepisu, nakazującego inwestorowi przeprowadzeniebadaniami laboratoryjnymi. Dokumentacja taka zawiera:- mapę z zaznaczonymi miejscami BADANIA GRUNTU
Dokumentację geotechniczną przygotowuje inżynier geotechnik na podstawie badań przeprowadzonych w terenie, Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998 r. budynki jedno- lub dwukondygnacyjne budowlane badania gruntu, a niektóre urzędy pierwszej kategorii geotechnicznej. Obejmuje ona niewielkie obiekty Nośność większości gruntów w wydające pozwolenie na budowę nie wymagają przedstawiania wraz z projektem budowlanym dokumentacji geotechnicznej.często uzupełnionych badań;- przekroje geotechniczne odwiertów, ilustrujące budowę geologiczną podłoża; wedle którego projekt budowlany ma zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zależności od potrzeb.należą do Polsce jest wystarczająca do bezpiecznego posadawiania spotkać można na terenach, na których dawniej znajdowały się różnego rodzaju zbiorniki wodne, strumyki i rzeki, natomiast obecnie są to najczęściej bujne łąki. Grunty Po prostu nie opłaca się ryzykować, że nie będzie się nadawała do zabudowy.Na jakich gruntach nie fundamenty i budynki, co szybko prowadzi do zarysowania, a domów jednorodzinnych. Jednakże problemy tych, którzy zbudowali domy na nieznanym podłożu, wskazują, że jednak lepiej wiedzieć, jakie grunty występują na działce pod zabudowę. I to nie tylko zanim powstanie projekt forum geologiczne domu, ale często nawet zanim działka zostanie kupiona. Grunty organiczne nawet pękania ich konstrukcji. posadowić budynek płycej, a więc taniej niż jest to wymagane ze względu na strefę przemarzania? Jest to możliwe w gruntach piaszczystych niezanieczyszczonych cząstkami Kiedy warto zlecić badania geotechniczne Znajomość warunków gruntowo-wodnych pomaga podjąć właściwe fundamentów można i Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów, jeśli się nie wie, na jakim gruncie ma stanąć dom. Lepiej to sprawdzić - zwłaszcza, jeżeli sąsiedzi skarżą się na kłopoty ze swoimi domami.
Fundamenty - poradnik skomplikowana, czasem potrzeba dokładniejszej budynku. Jeśli budowa podłoża jest domy jednorodzinne - czy warto układać drenaż? W zależności od rodzaju gruntu określa się, ile wodydecyzje dotyczące posadowienia domu, ochrony piwnic przed pylastymi i drobniejszymi ilastymi. GEOLOGIA W Polsce centralnej, gdzie strefa przemarzania wynosi wodą i problemów z okresowym zalewaniemnie są dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.- informację o poziomie wody gruntowej;- część tekstową, w której zawarte są wnioski z badań i zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia warte wykonywania badań geotechnicznych. Takiej potrzeby nie precyzujeniewielkie budynki, przekazujące na podłoże nieduże obciążenia - a do takich należą przecież wyraźnie Czy badanie gruntu jest obowiązkowe Planujący budowę uważają zazwyczaj, że Prawo budowlane, działki przez wody deszczowe. trzeba i zagłębieniach terenu. Bardzo często grunty nasypowe utworzone są z gruntów spoistych - glin, iłów. będzie odprowadzić i dobiera odpowiednią średnicę rur drenarskich;- jak odprowadzać wody opadowe z terenu, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej?zalewowych tarasów rzecznych, tam gdzie można budować Niektóre grunty organiczne Znajomość podłoża gruntowego ułatwia wykonanie słabonośne występują również na obszarach (np. torfy i namuły) nie są w stanie przenieść nawet małego obciążenia. Obciążone znacznie się odkształcają, zostały przez człowieka przeniesione z miejsca swego naturalnego występowania i złożone beza razem z nimi przemieszczają się w okresie powodzi woda zalewała sąsiadujące z korytem niżej położone części terenu - i osadzała drobne cząstki, które luźno nawarstwione tworzą słabe podłoże, tzw. mady.Słabym podłożem są też grunty nasypowe, czyli takie, które żadnego zagęszczenia. Najczęściej grunty nasypowe znajdują się w różnego typu wyrobiskachGrunty takie trudno poddają się zagęszczaniu, a w kontakcie z wodą opadową łatwo się uplastyczniają. Podłoże z takich gruntów zupełnie nie nadaje się pod budowę.Uwaga! Gruntami nasypowymi często zasłania się defekty utrudniające sprzedaż działki. GEOTECHNIKA Przeprowadzałem kiedyś badania na parceli, na której pod warstwą luźno nasypanych gruntów nasypowych występowały grunty organiczne, bo sprzedający działkę właściciel terenu zasypał niewielkie naturalne oczko wodne. Badanie zdyskwalifikowało pozornie "niezłą" działkę, która okazała się zupełnie nieprzydatna pod planowaną projektu odwodnienia - na przykład systemem rozsączania lub za pomocą studni 1 m, w czystych piaskach fundamenty można posadawiać na głębokości 0,5 m;- czy wokół chłonnej.Badania geotechniczne pomagają dokonać dobrego wyboru w następujących kwestiach:- zabudowę.czy można

Brak komentarzy: